Showing 2 Result(s)
משפטים ומיסוי

פתיחת עוסק פטור

באופן כללי, כדאי שתדעו כי פתיחת עוסק פטור מורשית לעצמאי שלא מורשה לגבות מע"מ מן הלקוחות שלו, מה שבהכרח מקנה לו את הזכות להיות פטור מכל מיני דיווחים דו חודשיים או חודשיים לגוף של מס ערך מוסף, להבדיל אלפי הבדלות מחברה בע"מ או לחלופין מעוסק מורשה. כשפותחים עוסק פטור אי אפשר לקזז, כמו גם לדרוש …

משפטים ומיסוי

טריידמארק

זה כבר ידוע לכל, כי רישום טריידמארק הוא בעצם רישום של סימן מסחרי ונחשב לנכס בעל ערך שלא יסולא מפז. יודעי דבר מדווחים כי, סימן מסחרי מהווה, פלוס מינוס, שליש מהשווי של בית העסק. הגנה או פיתוח של הטריידמארק ממש לא נחשבים כרק עלות של עשיית עסקים, כי אם הם נחשבים להשקעה ברצון הטוב של …