משפטים ומיסוי

פתיחת עוסק פטור

באופן כללי, כדאי שתדעו כי פתיחת עוסק פטור מורשית לעצמאי שלא מורשה לגבות מע"מ מן הלקוחות שלו, מה שבהכרח מקנה לו את הזכות להיות פטור מכל מיני דיווחים דו חודשיים או חודשיים לגוף של מס ערך מוסף, להבדיל אלפי הבדלות מחברה בע"מ או לחלופין מעוסק מורשה. כשפותחים עוסק פטור אי אפשר לקזז, כמו גם לדרוש החזר מע"מ בעבור ההוצאות השוטפות או הרכישות של בית העסק. רישום של העסק שלכם בתור עוסק פטור מהווה בהכרח את צורת ההתאגדות שטומנת בחובה את תג המחיר הכי מועט, מן ההיבט של עלויות חשבונאיות או תפעוליות. אתם יכולים לפתוח עוסק פטור רק בתנאי שמחזור ההכנסות השנתי שלכם מן העסק לא יותר מ- 102,292 ₪. אנו ממליצים לכם, מכל הלב והנשמה, לקרוא את המאמר הנ"ל מן היסוד ועד הסוף, וכך תמצאו טיפים רבים שימליצו לכם על הדרכים לבצע נכונה פתיחת עוסק פטור.

מה הם התנאים שמאפשרים פתיחת עוסק פטור?

קצרה היריעה מלהכיל את כל התנאים שמאפשרים פתיחת עוסק פטור. בכל זאת החלטנו להציג בפניכם את המובילים שמבניהם, כדלקמן –

  • תוכלו לפתוח עוסק פטור אך ורק, כאמור לעיל, באם מחזור ההכנסות מן העסק שלכם לא נאמד ביותר מ- 102,292 ₪, ובמידה ואתם לא עוסקים במקצוע חופשי, כמו למשל – רואה חשבון, או לחלופין עורך דין, וכיוצא בזה.
  • באם פתחתם עוסק פטור, אבל במשך הזמן מחזור העסקאות השנתי המצטבר שלכם עלה על 102,292 ₪, כי אז על פי החוק אתם חייבים לשנות את הסיווג של עוסק פטור לכדי עוסק מורשה במשרד האזורי של מס ערך מוסף.
  • במידה ואתם זכאים להירשם בתור עוסק פטור, אתם רשאים להגיש בקשה לכך, שאפשר להגיש אותה און ליין או על ידי מייל, ואתם ממש לא חייבי להגיע פיסית לרשות המסים. באם החלטתם להגיש באופן מקוון בקשה לפתיחה של עוסק פטור, עליכם למלא באתר רשות המסים את טופס הבקשה, וזאת תעשו בתום הליך זיהוי, והן כניסה למערכת, תוך כדי צירוף של המסמכים המתבקשים, ולשגר את הבקשה שלכם.
  • אתם חייב להצהיר למע"מ עד סוף חודש ינואר מדי שנה אודות מחזור העסקאות שלכם בגין שנת המס הקודמת, וזאת בשביל להימנע מתשלום מע"מ בשנה הזאת.
  • בתום שיבחנו את הבקשה שלכם לפתוח עוסק פטור, ואף יאשרו אותה, תיערך פתיחה של התיקים בצורה אוטומטית ולאלתר במס הכנסה, במערך של מע"מ, וכן במערך של הניכויים.